Harjoittelusta työelämään

Keväällä 2017 päätin aloittaa työharjoitteluni muita aiemmin ja siirtää kuluvan kevään opinnot tulevalle keväälle. Hain paikkaa useasta ohjelmistoalan yrityksestä muun muassa Oulusta, Rovaniemeltä sekä Kajaanista. Otin vastaan Herman IT Oy:n tarjoaman paikan, sillä heidän tarjoamansa työtehtävät kuulostivat mielenkiintoisilta ja vastasivat omia kiinnostuksenkohteitani. Harjoittelun alettua pääsin heti työskentelemään asiakasprojektien parissa, ja harjoittelun loputtua työskentelin jo Ponssen asiakasprojektissa työsuhteessa. Elektroniset… Read More Harjoittelusta työelämään

Siirtyminen opinnoista töihin – miten projektiopinnot eroavat työelämästä?

Pelialan opintoihin kuuluu yleensä projektikursseja, joiden tarkoitus on opettaa opiskelijalle ryhmätyötaitoja ja projektinhallintaa sekä valmistaa häntä kohtaamaan työelämän haasteet. Kaikkea ei kouluympäristössä pystytä kuitenkaan simuloimaan, vaan jotkin asiat konkretisoituvat vasta työelämään siirtymisen jälkeen. Mitä nämä asiat ovat, ja kuinka ne vaikuttavat omiin työskentelytapoihin? Työskentelyn merkitys kasvaa… Kun opinnoista siirtyy työelämään, tulee peliprojekteista yhtäkkiä paljon aiempaa merkittävämpiä.… Read More Siirtyminen opinnoista töihin – miten projektiopinnot eroavat työelämästä?

Kiihtyvyysanturipelien kehittäminen projektityönä

Simppeli-projektissa tehtiin bluetooth-kiihtyvyysanturi opetusalustaksi älykkäiden järjestelmien koulutukseen. Sille haluttiin mobiilipeli, jonka avulla sen kiihtyvyysanturin toimintaa olisi helppo esitellä ja tulevaisuudessa käyttää opetuksessa testinä anturin toimivuudelle. Me reippaat insinöörin alut otimme pelin tehtäväksemme. Projektin etenemisen seuranta ja viestintä asiakkaan kanssa Pitääksemme projektin aikataulussa olimme jatkuvassa yhteydessä asiakkaamme kanssa. Pidimme viikoittain noin 15-60 minuutin mittaisen kokouksen jonka… Read More Kiihtyvyysanturipelien kehittäminen projektityönä

Ensikosketus työelämään ohjelmoijana

Vuoden 2016 keväällä minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan asiakasprojektiin. Projektissa kehitettäisiin simulaattori C++-kielellä paikalliselle teollisuusyritykselle Mecanolle. Työ olisi palkatonta, mutta saisin sen kautta luettua hyväksi muutaman kevään kurssin. Lähdin mukaan projektiin, ja se poikikin minulle ja yhdelle muulle ryhmämme jäsenelle myöhemmin kesätyöpaikan Mecanolla. Kesän jälkeen olen jatkanut työskentelyä opiskelun ohessa. Pelimies teollisuusalalla Mecano tuottaa prosessinhallintajärjestelmiä… Read More Ensikosketus työelämään ohjelmoijana

Mobiilisovellus tilaustyönä: vinkkejä ja mietteitä

Sovelluksen tekeminen tilaustyönä saattaa jännittää. Onko toiselle tehdessä luova työnteko poissuljettu, vai onko täysin vapaat kädet ja lopputulos ei sitten miellytäkään… Ei huolta, kaikesta pystyy sopimaan ja asiakkaan kanssa kommunikaatio onkin tärkeää. Visio tilatun työn lopputuloksesta on usein valmis, mutta miten siihen päästään ja miten sitä voidaan parantaa ovat kehittäjillä yleensä paremmin tiedossa, mikäli tilaaja… Read More Mobiilisovellus tilaustyönä: vinkkejä ja mietteitä

Työelämää oppimassa Rautella

Moni saattaa kuvitella, että koulun penkiltä siirrytään työelämään kaiken osaavana ammattilaisena. Että kun on suorittanut tutkinnon, osaa jokaisen algoritmin etu- ja takaperin ja tietää kaiken matriiseista ja kinematiikasta. Osaa viittä eri ohjelmointikieltä, hallitsee sulautetut järjestelmät ja on kuin kotonaan Linuxin terminaalissa. Tämä on kuitenkin harhakäsitys. Elämä on oppimista Oppiminen jatkuu läpi koko elämän. Sen, mitä… Read More Työelämää oppimassa Rautella